Wielobranżowy katalog internetowych wizytówek przedsiębiorstw


Comekoprojekt Sp.z.o.o.

Decyzja środowiskowa w Poznaniu – kto pomoże ją uzyskać?


Przed realizacją określonej inwestycji przedsiębiorca musi zadbać o uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Dotyczy to w szczególności działań, które w mniejszym lub większym stopniu mogą wpłynąć na środowisko. Często niezbędna jest wówczas decyzja środowiskowa, uzyskiwana na podstawie określonych regulacji prawnych. Należy do nich między innymi ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz nieco nowsza regulacja, jaką jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Podstawa ubiegania się o otrzymanie zgody na planowane działania zależy od charakteru inwestycji.

Jednym z podstawowych dokumentów jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która zawiera opis warunków realizacji danego przedsięwzięcia z uwagi na jego wpływ na otoczenie naturalne. Pozyskanie tego typu zgody jest niezbędne jeszcze przed rozpoczęciem starania się o pozwolenie na budowę. Poza tym trzeba uzyskać ją również w przypadku inwestycji mogących mieć znacznych wpływ na środowisko. Inne dokumenty, których zebranie może okazać się konieczne, to między innymi pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na prowadzenie gazów lub wpływ do powietrza lub na wytwarzanie odpadów. Specjalnym rodzajem decyzji jest pozwolenie zintegrowane, które należy pozyskać dla instalacji o wysokim potencjale zanieczyszczającym. Jest ono wydawane na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych.

Ekspertem w dziedzinie starania się o różnego rodzaju pozwolenia jest przedsiębiorstwo Comekoprojekt. Z jego oferty mogą skorzystać osoby, którym potrzebna jest decyzja środowiskowa dotycząca inwestycji w Poznaniu lub okolicach. Poza tym podmiot zajmuje się przeprowadzaniem audytów środowiskowych, dzięki którym można otrzymać informacje w zakresie tego, jak zmniejszyć wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie. Dzięki temu dana organizacja może działać bardziej ekologicznie, a przy tym poczynić znaczne oszczędności oraz poprawić swoją reputację. Każdy klient jest traktowany w sposób indywidualny, aby realizacja zlecenia odpowiadała jego oczekiwaniom. Firma zatrudnia doświadczony ekspertów, którzy stale poszerzają i aktualizują posiadaną wiedzę.

Wystaw opinię firmie

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)


WWW: https://comekoprojekt.pl/
Dodano: 2023-01-26
Telefon: 618539453
Miejscowość: Poznań
Adres: Żmigrodzka 41
Kod pocztowy: 60-171

Źródła:
https://comekoprojekt.pl/oferta/pozwolenia-i-decyzje/


Podobne Firmy

Kartop
ul. 64800 Chodzież , Zwycięstwa 37
TreeDental
ul. 62200 Gniezno, Józefa Bilskiego 2
BHP-KOMPLEX
ul. 62052 Komorniki, Malinowa 22