Wielobranżowy katalog internetowych wizytówek przedsiębiorstw


Nycz Intertrade Sp. z o.o.

Utylizacja odpadów — kto może świadczyć tego rodzaju usługi?


Śmieci zgromadzone przez gospodarstwa domowe są regularnie odbierane przez lokalne firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Poza segregacją mieszkańcy nie muszą zamartwiać się tym, w jaki sposób odebrane śmieci zostaną zutylizowane. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku właścicieli zakładów przemysłowych, gdzie bardzo często wytwarzane są tzw. odpady szkodliwe dla środowiska naturalnego i żywych organizmów. Przedsiębiorca odpowiada za prawidłową (zgodną z obowiązującymi przepisami) utylizację lub recykling posiadanych pozostałości. Okazuje się jednak, że nie każda firma może odbierać, transportować i likwidować odpady zaliczane do niebezpiecznych (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą tego typu działalność i równocześnie nie uzyskali stosownych zezwoleń, są narażeni na karę finansową w wysokości nawet do 1 mln złotych. Wszelkie formalności dotyczące otrzymania zgody na świadczenie usług z zakresu gospodarki odpadami należy załatwić w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Jak przebiega utylizacja odpadów?

Przede wszystkim firma musi dokładnie określić rodzaj transportowanych substancji, aby podjąć decyzję o metodzie likwidacji odpadów lub poddaniu śmieci recyklingowi. Wśród najpopularniejszych technik można wymienić m.in.:

  • spalanie,
  • magazynowanie w odosobnionym miejscu (maksymalnie do 12 miesięcy),
  • piroliza (utylizacja termiczna m.in. opon samochodowych),
  • fermentacja metanowa,
  • neutralizacja kwasów i innych substancji chemicznych.

Na terenie Krakowa działa firma ekoNYCZ, która specjalizuje się w przeprowadzaniu recyklingu oraz utylizacji odpadów (w tym również uznawanych za niebezpieczne). Marka dysponuje odpowiednim sprzętem i pojazdami (spełniającymi wymogi ADR), a także zatrudnia przeszkolonych pracowników. Przedsiębiorstwo świadczy również dodatkowe usługi, zajmując się odzyskiem metali kolorowych oraz czyszczeniem zbiorników magazynowych naziemnych i podziemnych, reaktorów czy dekanterów.

Wystaw opinię firmie

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)


WWW: https://ekonycz.pl/
Dodano: 2023-01-27
Telefon: +48 12 290 03 30
Miejscowość: Kraków
Adres: Płk. Dąbka 8C
Kod pocztowy: 30-732

Źródła:
https://ekonycz.pl/utylizacja-odpadow/


Podobne Firmy

Body Camp
ul. 32425 Trzemeśnia, Poręba 38
GALECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. 32083 Balice, Uśmiechu 1
Stalgar
ul. 31231 Kraków, Siewna 21C